< بازی انفجار چگونه شرط بندی کنیم؟ آموزش پیش بینی فوتبال (قسمت اول)

چگونه شرط بندی کنیم؟ آموزش پیش بینی فوتبال (قسمت اول)

  • در 31 دسامبر, 2019
چگونه شرط بندی کنیم؟ آموزش پیش بینی فوتبال (قسمت اول)

چگونه شرط بندی کنیم؟ آموزش پیش بینی فوتبال

در متن حاضر ضمن موضوع چگونه شرط بندی کنیم؟ آموزش پیش بینی فوتبال را ارایه می‌دهیم.

سوالات متداول پیرامون پیرامون آموزش شرط بندی فوتبال

  • سایت معتبر شرط بندی فوتبال کدام است؟
  • انواع استراتژی‌های شرط بندی فوتبال کدام است؟
  • سایت پیش بینی ورزشی معتبر با درگاه بانکی مستقیم کدام است؟

قسمت اول چگونه شرط بندی کنیم؟

در قسمت اول پاسخ به این سوال که چگونه شرط بندی کنیم؟، مبحث زمان را مطرح می‌کنیم. لازم است بدانیم که در شرط بندی‌های فوتبال، شروط بر اساس زمان پایان مسابقه فوتبال با احتساب زمان اضافه (وقت تلف شده) ملاک قرار می‌گیرد.

موارد استثنایی نیز وجود دارد:

در بازی‌‌های دوستانه، وقت اضافه در نظر گرفته نمی‌شود. نتیجه در پایان 90 دقیقه بازی ملاک است.

تعویق ، لغو یا تغییر زمان یا محل برگزاری بازی‌ها

اگر بازی برگزار نگردد یا به تاخیر بیفتد، از اصطلاح «نان رانر» استفاده شده و البته شرط‌ها معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه با توافق دو طرف شرط لغو گردد.

اگر زمان پخش زنده مسابقه تغییر کند، شرط باقی خواهد ماند.

اگر مسابقه قبل از تاریخ تعیین شده برگزار گردد، شرط مورد قبول است.

اگر مسابقه قبل از 90 دقیقه معلق گردد، شرط لغو می‌گردد؛ مگر اینکه تا آن زمان موارد شرط مانند اولین بازیکن زننده گل (اگر گلی تا آن دقیقه زده شود) رخ داده باشد.

اگر محل برگزاری مسابقه تغییر کرده، اما همچنان تیم میزبان به عنوان تیم میزبان باقی مانده است، شرط ها به اعتبار خود باقی هستند.

اگر با تغییر محل برگزاری مسابقه، جای تیم‌های میزبان و مهمان با یکدیگر تغییر کند، در این صورت شرط لغو می‌گردد.

اصول دیگر در آموزش شرط بندی فوتبال

اگر شرط بر روی گل زن اول باشد، اما نام  بازیکن در لیست اولیه وجود نداشته باشد، شرط همچنان معتبر است.

شرط بر روی بازیکنانی که در مسابقه حضور ندارند، لغو می‌شود.

قسمت دوم چگونه شرط بندی کنیم؟

همه بازیکنان در مسابقه، خود گزینه‌ای برای شرط بندی هستند.

در شرط اولین گل، اگر بازی بعد از زدن اولین گل، معلق گردد، شرط معتبر است.

در شرط زده شدن کرنر، زمان زدن کرنر ملاک است و نه زمان گرفته شدن کرنر توسط داور.

در صورتی که بازیکنی در طول زمان 90 دقیقه بازی، وارد زمین بازی نشود یا حتی اگر تمام گل‌ها گل به خودی بوده باشد، شرط بر اساس شرط تکی نتیجه دقیق نیمه بازی احتساب می‌گردد.

در پیش بینی اولین گلزن، اگر بازیکن در بازی شرکت نداشته باشد، شرط لغو می‌گردد.

شر‌ط‌های هندیکپ بر اساس نتیجه پایانی بازی ثبت می‌شوند.

در شرط بندی زنده، اگر بازی پیش از پایان نیمه معلق شود، تمام شرط های مربوط به آن نیمه لغو می‌گردد.

اگر بازی معلق گردد، شرط نیمه با بیشترین  گل لغو می‌گردد؛ مگر اینکه شرط تا پیش از تعلیق بازی، رخ داده باشد.

اگر بازی معلق گردد، شرط گل‌های نیمه اول بازی لغو می‌گردد؛ مگر اینکه شرط تا پیش از تعلیق بازی، رخ داده باشد.

در شرط تیم با بیشترین گل در نیمه بازی، با تعلیق بازی، شرط لغو می‌گردد؛ مگر اینکه شرط تا پیش از تعلیق بازی، رخ داده باشد.

در شرط کرنرهای نیمه اول بازی، با تعلیق بازی، شرط لغو می‌گردد؛ مگر اینکه شرط تا پیش از تعلیق بازی، رخ داده باشد. کرنرهای زده شده ملاک هستند.

در شرط تیم با بیشترین تعداد کرنر، تیم مورد نظر تا پیش از زمان تعلیق بازی، ملاک قرار می‌گیرد (یعنی تیم با بیشترین تعداد کرنر زده شده تا زمان تعلیق بازی).

قسمت سوم چگونه شرط بندی کنیم؟

شرط هندیکپ صفر: اگر تیم انتخابی شما برنده شود، شرط شما مورد قبول قرار می‌گیرد. تساوی نتیجه بازی، موجب فسخ شرط و عودت مبلغ شرط شما می‌گردد.

هندیکپ صفر، -0/25 و -0/5: شرط‌ها بر روی تیم انتخابی با هر نتیجه‌ای برنده است.

هندیکپ صفر، +0/25 و +0/5: شرط‌ها بر روی تیم انتخابی با هر نتیجه‌ای برنده است. در صورت تساوی بازی، نصف مبلغ عودت می‌شود.

هندیکپ آسیایی، شرط بندی زنده: نتیجه در زمان باقی مانده قبل از بسته شدن شرط ها ملاک است. در خصوص شرط تیم با بیشترین تعداد کرنر، تساوی نتیجه شرط را لغو می‌کند.

شرط نیمه بازی هندیکپ آسیایی: در هندیکپ آسیایی در وقت اضافه، تعداد گل‌های وقت اضافه ملاک است. یعنی فرمول نتیجه بازی صفر بر صفر در زمان شروع وقت اضافه در نظر گرفته می‌شود.

شرط هندیکپ آسیایی مجموع کارت‌های بازی: اگر شرط بر روی بیش از 4/5 کارت باشد، در صورت 4 کارت، شرط شما برنده است. با شرط کمتر از 4/5 کارت، کمتر از 5 کارت باید در بازی نشان داده شود.

قسمت چهارم چگونه شرط بندی کنیم؟

شرط پیش بینی گل‌های بازی: در صورت لغو بازی قبل از 90 دقیقه، نتیجه تا آن زمان ملاک قرار می‌گیرد. اگر نتیجه حاصل نشده بود، شرط لغو می‌گردد.

شرط بر روی گل‌های وقت اضافه: در شرط بندی زنده تعداد گل‌ها در وقت اضافه ملاک قرار می‌گیرد. با لغو بازی قبل از پایان وقت اضافه، شرط هم لغو می‌گردد؛ مگر با حصول شرط قبل از لغو بازی.

شرط کمتر از دو گل: یک گل به معنی بُرد شرط است. با دو گل، مبلغ شرط شما عودت شده و در صورت سه گل یا بالاتر، شرط شما باخت می‌گردد.

شرط بیشتر از دو گل: دو گل، موجب عودت وجه شما و سه گل بالاتر، بُرد شرط شما است.

شرط بیشتر از دو، 2/5 گل: با سه گل، شرط بنده است. با دو گل، نصف مبلغ شرط عودت می‌گردد.

شرط کمتر از 2، 2.5 گل: با نتیجه گل صفر، یک یا دو شرط برنده است.

شرط زوج یا فرد شدن تعداد گل‌ها: نتیجه صفر بر صفر شدن، زوج محسوب می‌گردد. اگر شرط بر روی تیم‌ها باشد، تیم بدون گل با شرط زوج محاسبه می‌شود. لغو بازی، موجب لغو شرط است.

قسمت پنجم چگونه شرط بندی کنیم؟

در شرط  گل‌های تیم، تعداد گل در 90 دقیقه محاسبه می‌شود. وقت اضافه و پنالتی محاسبه نمی‌گردد.

در شرط گل‌های زده شده بازیکن، بازیکن مورد نظر باید در بازی شرکت کرده باشد تا شرط معتبر گردد. مجموع گل‌ها در 90 دقیقه و وقت اضافی ملاک است. گل در ضربات پنالتی محاسبه نمی‌گردد.

در شرط اولین تیم با گل ضربه سر، اگر گلی با ضربه سر زده نشود، شرط لغو می‌گردد.

در شرط مجموع کرنرهای نیمه دوم بازی، کرنرهای زده شده ملاک است نه کرنرهای گرفته شده.

شرط مولتی کرنر، با محاسبه ضرب تعداد کرنرهای هر دو نیمه در هم (ضرب کرنرهای نیمه اول در کرنرهای نیمه دوم) است.

در شرط هندیکپ کرنر، کرنرهای زده شده ملاک است نه کرنرهای گرفته شده.

قسمت ششم چگونه شرط بندی کنیم؟

در شرط گل با ضربه آزاد، گل مستقیم با ضربه آزاد، گل با ضربه انحرافی و گل مستقیم با ضربات کرنر، محاسبه می‌شوند.

در شرط گل با ضربه پنالتی، گل باید مستقیما با ضربه پنالتی زده شود.

در شرط گل با ضربه سر، آخرین ضربه به توپ پیش از رفتن در دروازه و گل شدن باید با سر باشد.

شرط گل با شوت، شامل تمام گل‌های غیر از موارد بالا است.

در شرط برترین گل‌ها میان چند بازی، با لغو یک یا دو بازی از چند بازی، کل شرط لغو می‌گردد.

در این شرط که آیا ضربه پنالتی به گل منجر خواهد شد یا خیر، اگر پنالتی نداشته باشد، شرط لغو می‌گردد.

در این شرط که آیا ضربات پنالتی به ضربات پنالتی طلایی کشیده می‌شود یا خیر، اگر بازی ضربات پنالتی نداشته باشد، شرط لغو می‌گردد.

در صورت نداشتن پنالتی در بازی، در شرط زنده پیش بینی پنالتی بعدی تیم که آیا گل خواهد شد یا خیر، شرط لغو می‌گردد.

در شرط تیمی که آخرین ضربه پنالتی را بزند، اگر بازی بدون ضربه پنالتی به پایان برسد، شرط لغو می‌شود.

 

برچسب های مقاله:
دسته بندی مقاله ها:
آموزشپیش بینیشرط بندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *