خانه / پیش بینی ورزشی / چگونه شرط بندی کنیم؟ آموزش پیش بینی فوتبال (قسمت دوم)

چگونه شرط بندی کنیم؟ آموزش پیش بینی فوتبال (قسمت دوم)

گلزن‌های بازی - اولین گل - مصدومیت - کرنر - اتفاقات بازی - بازیکن - شرط‌ هندیکپ - شرط بندی زنده

معرفی بهترین سایتهای پیش بینی فوتبال و انفجار و کازینو توسط تیم متخصص

(گلزن‌های بازی – اولین گل – مصدومیت – کرنر – اتفاقات بازی – بازیکن – شرط‌ هندیکپ – شرط بندی زنده)

زننده‌ی گل در هر زمان از بازی:

تمامی بازیکنانی که در مسابقه شرکت می‌کنند به‌عنوان گزینه‌ی شرط بندی به‌حساب می‌آیند.
هر شرط انتخابی که بازی آن به‌طور کامل انجام نشود به‌عنوان شرط نان رانر تلقی خواهد شد.
لطفا توجه داشته باشید که گل به خودی در محاسبه شرط به‌حساب نمی‌آید.

گلزن‌های بازی:

در این نوع شرط باید هر دو بازیکن منتخب بازی را شروع کنند تا شرط‌ها معتبر باشند.

زمان اولین گل (Time of 1st goal):

اگر بازی بعد از زده شدن اولین گل معلق شود تمام شرط‌های اولین گل معتبر هستند.

اگر بازی قبل از اولین گل معلق شود،پشرط‌هایی که در فاصله زمانی قبل از معلق شدن بازی بسته شده‌اند،

باخت محسوب می‌شوند

و هر شرط دیگری که در فاصله زمانی معلق شدن بازی بسته شده‌اند لغو می‌شوند و به‌عنوان شرط نان رانر محاسبه می‌شوند.

زمان مصدومیت بازیکن:

شرط‌هایی که روی زمان مصدومیت بسته می‌شوند برحسب زمان نشان داده شده توسط داور چهارم ثبت می‌شوند.

پیش بینی ۱۰ دقیقه بازی:

پیش بینی اتفاقات بازی از دقیقه ۰ تا ۵۹:

در دسته شرط‌های ۱۰ دقیقه قرار می‌گیرد

برای مثال اگر در این بازه زمانی کرنر گرفته شود،

اما بعد از دقیقه ۱۰ زده شود محاسبه نمی‌شود.

زمان اولین کرنر:

شرط‌ها بر اساس زمان زده شدن کرنر محاسبه می‌شوند. (نه زمان گرفته شدن کرنر).

پیش بینی گل‌های نیمه بازی (نتیجه دقیق نیمه بازی و بازیکنی که اولین گل را بزند):

اگر بازیکنی پس از این که اولین گل زده شد وارد زمین شود

و در نیمه اول شرکت نکند و یا تمامی گل‌های نیمه اول گل به خودی باشند،

ین‌گونه شرط‌ها برحسب شرط تکی نتیجه دقیق نیمه بازی محاسبه می‌شوند

و طبق ضرایب ارائه شده در شروع بازی ثبت خواهند شد.

(گلزن‌های بازی – اولین گل – مصدومیت – کرنر – اتفاقات بازی – بازیکن – شرط‌ هندیکپ – شرط بندی زنده)

پیش بینی گلزن در هر زمان (نتیجه دقیق و بازیکنی که در هر زمان گل بزند):

اگر بازیکن در طی ۹۰ دقیقه در بازی شرکت نکند یا گل‌های زده شده فقط گل به خودی باشند،

این‌گونه شرط‌ها برحسب شرط تکی نتیجه دقیق نیمه بازی محاسبه می‌شوند و طبق ضرایب ارائه شده در شروع بازی ثبت خواهند شد.

پیش بینی‌های برد (تیمی که برنده شود و اولین گلزن بازی):

در صورتی که بازیکنی پس از وقوع اولین گل وارد زمین شود

و یا در بازی شرکت نکند و یا تمامی گل‌ها، گل به خودی باشند،

این‌گونه شرط‌ها برحسب شرط تکی نتیجه وقت قانونی بازی محاسبه می‌شوند

و طبق ضرایب ارائه شده در شروع بازی ثبت خواهند شد.

پیش بینی‌های زمان (زمان وقوع اولین گل و گلزن اول بازی):

بازیکن منتخب باید در بازی شرکت کند تا شرط معتبر باشد،

در غیر این صورت شرط‌هایی که روی بازیکن مربوطه بسته شده‌اند لغو خواهند شد

(علی‌رغم این‌که گل اول در چه زمانی زده شده باشد).

اگر تمام گل‌های بازی گل به خودی باشند شرط‌ها لغو خواهند شد.

شرط‌های هندیکپ (سه حالته) که شامل پیش بینی زنده می‌شوند:

تمامی شرط‌ها با توجه به نتیجه‌ی پایانی بازی ثبت نتیجه می‌شوند حتی اگر در حین بازی به‌صورت زنده بسته شده باشند.

(گلزن‌های بازی – اولین گل – مصدومیت – کرنر – اتفاقات بازی – بازیکن – شرط‌ هندیکپ – شرط بندی زنده)

پیش بینی نتیجه‌ی نیمه‌ی اول بازی که شرط بندی زنده نیز شامل آن می‌شود:

اگر بازی پیش از تمام شدن نیمه معلق شود، شرط‌های مربوط به آن نیمه لغو خواهند شد.

نتیجه‌ی دقیق نیمه‌ی بازی:

اگر بازی پیش از تمام شدن نیمه معلق شود، شرط‌های مربوط به آن نیمه لغو خواهند شد.

نیمه‌ی با بیشترین گل:

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد، مگر این‌که نتایج شرط‌ها پیش‌تر مشخص شده باشد.

گل‌های نیمه اول بازی:

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد، مگر این‌که ثبت شرط‌ها پیش‌تر صورت گرفته باشد.

تیم با بیشترین گل در نیمه:

پیش بینی این‌که کدام نیمه از بازی گل بیشتری خواهد داشت

و این گل‌ها توسط چه تیمی زده خواهند شد.

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که ثبت شرط‌ها پیش‌تر صورت گرفته باشد.

کرنرهای نیمه اول، شرط بندی زنده نیز شامل آن می‌شود:

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد،

مگر این‌که نتایج شرط‌ها پیش‌تر ثبت شده باشد. کرنرهای گرفته‌شده اما زده نشده حساب نمی‌شوند.

کرنرهای دو حالته شرط بندی زنده:

این شرط با توجه به تعداد کل کرنرهای بازی ثبت می‌شود

در مواقعی که بازی پیش از ۹۰ دقیقه وقت قانونی معلق شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد

مگر این‌که ثبت نتیجه شرط پیش‌تر صورت گرفته باشد.

کرنرهای گرفته‌شده اما زده نشده حساب نمی‌شوند.

(گلزن‌های بازی – اولین گل – مصدومیت – کرنر – اتفاقات بازی – بازیکن – شرط‌ هندیکپ – شرط بندی زنده)

بیشترین کرنر در شرط بندی زنده:

تیمی که بیشترین کرنر را در بازی بگیرد برنده خواهد بود.

در مواقعی که بازی معلق شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد.

کرنرهای گرفته‌شده اما زده نشده حساب نمی‌شوند.

پیش بینی تعداد مشخص کرنرها در شرط بندی زنده:

تیمی که اول به تعداد کرنر مشخص‌شده برسد برنده این شرط محسوب می‌شود،

در مواقعی که بازی پیش از ۹۰ دقیقه وقت قانونی معلق شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد،

مگر این‌که ثبت نتیجه‌ی شرط پیش‌تر صورت گرفته باشد.

کرنرهای گرفته‌شده اما زده نشده حساب نمی‌شوند.

نتیجه بازی پس از دقایق ۱۰/۲۰/۳۰/۴۰‌ و غیره در شرط بندی زنده:

این شرط‌ها بر اساس نتیجه بازی در زمان مشخص‌شده ثبت خواهند شد.

برای مثال پیش بینی نتیجه‌ی ده دقیقه بازی با توجه به نتیجه‌ی بازی پس از دقیقه ۱۰ ثبت می‌شود.

در صورت معلق شدن بازی پیش از ۹۰ دقیقه تمامی شرط‌ها لغو می‌شوند

مگر این‌که ثبت نتیجه شرط پیش‌تر صورت گرفته باشد.

نیمه اول و کل وقت قانونی (دو انتخابی):

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد. وقت اضافه و پنالتی محاسبه نمی‌شوند.

(گلزن‌های بازی – اولین گل – مصدومیت – کرنر – اتفاقات بازی – بازیکن – شرط‌ هندیکپ – شرط بندی زنده)

بهترین بازیکن مسابقه (Man of the Match):

شرط‌ها با توجه به نتایج اعلامی منابع رسمی ثبت خواهند شد،

برای مثال (بازی‌های لیگ قهرمانان توسط اتحادیه فوتبال اروپا یا لیگ اروپا مشخص می‌شوند).

اگر نتیجه رسمی وجود نداشته باشد

شرط‌ها برحسب بهترین بازیکن اعلامی در برنامه Sky TV ثبت خواهند شد

اگر بازی از Sky TV پخش نشود،

شرط‌ها طبق بازیکن اعلامی از شبکه terrestrial انگلیس (یا شبکه مرتبط دیگر) ثبت خواهند شد.

اگر به‌صورت زنده از هیچ شبکه‌ای اعلام نشود تمامی شرط‌ها صرف‌نظر از نظر کارشناسان یا گوینده مسابقه لغو خواهند شد.

بازیکنانی که در مسابقه بازی کنند،

به‌عنوان گزینه‌ای برای شرط بندی حساب می‌شوند،

اما شرط بازیکنانی که در مسابقه شرکت نکنند لغو خواهد شد.

در مواقعی که بیش از یک نفر به‌عنوان بهترین بازیکن معرفی شود

قانون Dead Heat (مبلغ برد به تعداد افراد برنده تقسیم می‌شود) اعمال می‌شود.

بازیکنی که به‌عنوان بهترین بازیکن مسابقه معرفی شود

و ضریب برای آن ارائه نشده باشد همچنان برنده محسوب می‌شود.

(گلزن‌های بازی – اولین گل – مصدومیت – کرنر – اتفاقات بازی – بازیکن – شرط‌ هندیکپ – شرط بندی زنده)

درباره‌ی enfejar

حتما ببینید

سایت های شرط بندی برای بت بازهای ایرانی

سایت های شرط بندی برای بت بازهای ایرانی

معرفی و بررسی امکانات بهترین سایت های شرط بندی برای بت بازهای ایرانی با راه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *