خانه / پیش بینی ورزشی / چگونه شرط بندی کنیم؟ آموزش پیش بینی فوتبال (قسمت چهارم)

چگونه شرط بندی کنیم؟ آموزش پیش بینی فوتبال (قسمت چهارم)

شانس دو برابر -  پیش بینی گل‌ - شرط - پنالتی - هندیکپ - لیگ - شرط پلی آف - مربی

معرفی بهترین سایتهای پیش بینی فوتبال و انفجار و کازینو توسط تیم متخصص

(شانس دو برابر – پیش بینی گل‌ – شرط – پنالتی – هندیکپ – لیگ – شرط پلی آف – مربی )

شانس دو برابر:

گزینه‌های زیر ارائه می‌شوند:

۱ X یا درصورتی‌که تیم میزبان برنده شود یا بازی مساوی تمام شود شرط برنده است.

۲ X در صورتی که تیم میهمان برنده شود و یا بازی مساوی تمام شود شرط برنده است.

۱ – ۲ درصورتی‌که هرکدام از تیم‌های میهمان یا میزبان برنده‌ی بازی شوند شرط برنده است.

اگر بازی در زمین بی‌طرف برگزار شود تیمی که در لیست ارائه شده اول ذکر شده باشد به‌عنوان تیم میزبان در نظر گرفته می‌شود.

پیش بینی گل‌های بازی:

چنانچه بازی قبل از پایان ۹۰ دقیقه وقت قانونی لغو شود،

تمامی این شرط‌ها لغو می‌شوند، مگر این‌که نتیجه‌ی شرطی قبل از لغو بازی مشخص‌شده باشد.

لطفا جهت آشنایی با نحوه‌ی ثبت شرط به مثال‌های زیر توجه داشته باشید.

پیش بینی زنده تعداد گل‌ها در وقت اضافه:

در این شرط تنها گل‌های زده‌شده در وقت اضافه محاسبه می‌شوند.

چنانچه بازی قبل از پایان وقت اضافه لغو شود، تمامی شرط‌ها لغو می‌شوند،

مگر این‌که نتیجه شرط قبل از معلق شدن بازی مشخص‌شده باشد.

بیشتر/کمتر از ۲ گل:

کمتر از ۲‌ گل:

درصورتی‌که هیچ گلی زده نشده باشد یا (۱) گل زده‌شده باشد، شرط برنده است.

اگر دقیقا (۲) گل زده شود، پول شرط به شما برگردانده می‌شود و درصورتی‌که (۳) گل یا بیشتر زده شود شرط باخته است.

بیشتر از ۲ گل:

درصورتی‌که (۳) گل یا بیشتر در مسابقه زده شود شرط برنده است.

اگر دقیقا (۲) گل زده شود، تمامی مبلغ شرط به شما برگردانده می‌شود و چنانچه (۰) یا (۱) گل زده‌شده باشد، شرط باخته است.

(شانس دو برابر – پیش بینی گل‌ – شرط – پنالتی – هندیکپ – لیگ – شرط پلی آف – مربی )

بیشتر/ کمتر از ۲، ۲/۵ گل:

کمتر از ۲، ۲/۵‌ گل:

درصورتی‌که هیچ گلی زده نشده باشد یا (۱) گل زده‌شده باشد، شرط برنده است.

اگر دقیقا (۲) گل زده شود، نصف شرط برنده و نصف مبلغ شرط به شما برگردانده می‌شود

و درصورتی‌که (۳) گل یا بیشتر زده شود شرط باخته است.

بیشتر از ۲، ۲/۵‌ گل:

درصورتی‌که (۳) گل یا بیشتر در مسابقه زده شود شرط برنده است.

اگر دقیقا (۲) گل زده شود، نصف مبلغ شرط باخته و نصف دیگر به شما برگردانده می‌شود

و چنانچه (۰) یا (۱) گل زده‌شده باشد، شرط باخته است.

بیشتر/ کمتر از (۲/۵) گل :

کمتر از ۲/۵ گل:

درصورتی‌که (۰) ، (۱) ، (۲) گل در مسابقه زده‌شده باشد شرط برنده است،

اگر (۳) گل و بیشتر زده‌شده باشد، شرط باخته است.

بیشتر از ۲/۵ گل:

درصورتی‌که (۳) گل یا بیشتر زده شود،

شرط برنده است و چنانچه (۰) ، (۱) ، (۲) گل زده شود، شرط باخته است.

بیشتر/کمتر از ۳، ۲/۵ (۲/۷۵‌) گل:

(شانس دو برابر – پیش بینی گل‌ – شرط – پنالتی – هندیکپ – لیگ – شرط پلی آف – مربی )

کمتر از ۳، ۲/۵ گل:

درصورتی‌که (۰)

(۱) ، (۲) گل در مسابقه زده شده باشد برنده است،

اگر دقیقا (۳) گل زده شود، نصف باخته و نصف برگردانده می‌شود

و اگر (۴) گل یا بیشتر زده شود، باخته است.

بیشتر از ۳ ، ۲/۵‌ (۲/۷۵) گل:

درصورتی‌که (۴) گل یا بیشتر زده شود، برنده است.

اگر دقیقاً (۳) گل زده شود،

نصف شرط برنده و نصف آن برگردانده می‌شود و چنانچه (۰)، (۱) ، (۲) گل زده شود، باخته است.

بیشتر/کمتر از ۳ گل:

کمتر از ۳ گل: درصورتی‌که (۰) ، (۱) ، (۲) گل در مسابقه زده شده باشد برنده است،

اگر دقیقاً (۳) گل زده شود کل شرط برگردانده می‌شود و اگر (۴) گل یا بیشتر زده شود، شرط باخته است.

بیشتر از ۳ گل:

درصورتی‌که (۴) گل یا بیشتر در مسابقه زده شود برنده است.

اگر دقیقاً (۳) گل زده شود، تمامی مبلغ شرط به شما برگردانده می‌شود

و چنانچه (۰)، (۱) یا (۲) گل زده شده باشد،باخته است.

گل‌های بازی در شرط بندی زنده:

در شرط بندی زنده تمامی گل‌ها محاسبه می‌شوند

صرف‌ نظر از این‌ که گل‌ها قبل یا بعد از بسته شدن شرط به ثمر رسیده باشند.

زوج یا فرد گل‌های بازی:

پیش بینی زوج یا فرد بودن جمع گل‌های زده‌شده در بازی.

توجه داشته باشید که هر بازی که بدون گل (۰-۰) تمام شود، زوج محسوب می‌شود.

برای شرط‌های مربوط به زوج یا فرد تیم‌ها،

اگر تیم منتخب هیچ گلی به ثمر نرساند عدد زوج ثبت خواهد شد.

درصورتی‌که بازی معلق شود شرط‌های مربوط به آن بازی لغو خواهند شد.

هر دو تیم گل بزنند:

اگر بازی بعد از این‌که هر دو تیم موفق به زدن گل شده باشند لغو شود،

شرط معتبر بوده و ثبت نتیجه می‌شود.

و شرط بله: هر دو تیم گل بزنند برنده و شرط خیر:

بازی بدون گل تمام شود یا فقط یکی از تیم‌ها گل بزند بازنده ثبت خواهد شد.

در غیر این صورت اگر بازی بدون این‌که هر دو تیم گل بزنند به تعویق بیفتد یا معلق شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد.

هر دو تیم در نیمه‌ی اول و یا نیمه‌ی دوم گل بزنند:

پیش بینی این‌که هر دو تیم در نیمه‌ی اول و یا در نیمه‌ی دوم گل خواهند زد.

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این که نتیجه‌ی شرط پیش‌تر مشخص‌شده باشد.

تیم میزبان یا میهمان در نیمه اول یا دوم گل بزند:

پیش بینی این‌که یکی از تیم‌ها در نیمه اول یا دوم گل خواهد زد.

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این که نتیجه‌ی شرط پیش‌تر مشخص‌شده باشد.

اگر بازی در زمین بی‌طرف برگزار شود باهدف ثبت نتایج شرط‌ها تیمی که نام آن اول نوشته شده باشد تیم میزبان در نظر گرفته خواهد شد.

نتیجه‌ی نیمه بازی و هر دو تیم گل بزنند:

پیش بینی نتیجه‌ی نیمه اول بازی و این که آیا هر دو تیم در نیمه اول گل خواهند زد.

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که نتیجه شرط پیش‌تر مشخص‌شده باشد.

نتیجه‌ی نیمه و مجموع گل‌های نیمه :

پیش بینی نتیجه‌ی نیمه‌ی اول بازی و تعداد گل‌های زده شده در نیمه اول است.

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که نتیجه‌ی شرطی پیش‌تر مشخص‌شده باشد.

بیشتر/ کمتر گل‌های بازی:

پیش بینی این‌که بیشتر یا کمتر از ۲.۵ گل در بازی خواهد بود.

اگر بازی پیش از اتمام ۹۰ دقیقه وقت قانونی معلق شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد

مگر این که نتیجه‌ی شرط پیش‌تر مشخص شده باشد.

تعداد کارت‌های بازی:

کارت زرد ۱ امتیاز و کارت قرمز ۲ امتیاز حساب می‌شود.

کارت زرد دوم امتیازی ندارد حداکثر امتیازی که یک بازیکن می‌تواند دریافت کند ۳ امتیاز است.

کارت‌هایی که در ۹۰ دقیقه وقت قانونی مسابقه نشان داده شده‌اند محاسبه خواهند شد.

هر کارتی که بعد از سوت پایانی مسابقه نشان داده شود در ثبت نتایج شرط‌ها تأثیری ندارد.

کارت‌های داده شده به مدیر، مربی، ذخیره و غیره حساب نمی‌شوند.

چنانچه بازی قبل از پایان وقت قانونی لغو شود، تمامی این شرط‌ها لغو می‌شوند،

مگر این‌که نتیجه‌ی شرطی قبل از لغو بازی مشخص شده باشد.

پیش بینی‌های مسابقات: برترین گلزن تیم:

گل‌هایی که در ۹۰ دقیقه وقت قانونی و وقت اضافه به ثمر می‌رسند محاسبه می‌‌شوند،

اما ضربات پنالتی منجر به گل، حساب نمی‌شوند.

قانون Dead Heat (تقسیم مبلغ برد به تعداد افراد برنده) اعمال می‌شود.

برترین گلزن باشگاه:

گل‌هایی که در ۹۰ دقیقه وقت قانونی و وقت اضافه زده می‌شوند محاسبه خواهند شد،

ضربات پنالتی منجر به گل، حساب نمی‌شوند.

قانون Dead Heat (تقسیم مبلغ برد به تعداد افراد برنده) اعمال می‌شود. اگر گلزن برتری مشخص نشود شرط‌ها لغو خواهند شد.

برترین گلزن:

گل‌هایی که در ۹۰ دقیقه وقت قانونی و وقت اضافه به ثمر می‌رسند محاسبه می‌شوند.

ضربات پنالتی منجر به گل، حساب نمی‌شوند.

قانون Dead Heat (تقسیم مبلغ برد به تعداد افراد برنده) اعمال می‌شود (مگر در مواردی که بازیکن کفش طلا یا غیره دریافت کند).

در مورد بازی‌های جام حذفی فوتبال انگلستان، گل‌ها مرحله اول محاسبه نمی‌شوند.

برنده‌ی توپ طلا:

این شرط بر اساس برنده‌ی توپ طلا ثبت می‌شود. (بهترین بازیکن فوتبال مرد که توسط فیفا اعلام می‌شود).

دستکش طلا:

این شرط بر اساس برنده‌ی دستکش طلا ثبت می‌شود. (بهترین دروازه‌بان تورنومنت که توسط فیفا اعلام می‌شود).

بهترین بازیکن یوفا (اتحادیه فوتبال اروپا):

این شرط بر اساس بازیکن برنده‌ی مسابقات ثبت می‌شود. (بهترین بازیکن مسابقات که از طرف یوفا معرفی شده باشد).

بازی‌های مقدماتی:

اگر تیمی پیش از برگزاری بازی از دور مسابقات خارج شود و استراحت داده شود

در آن صورت تمامی شرط‌های مقدماتی برای انتخاب‌های مربوطه لغو خواهند شد.

(شانس دو برابر – پیش بینی گل‌ – شرط – پنالتی – هندیکپ – لیگ – شرط پلی آف – مربی )

بهترین تیم قاره:

ثبت نتایج این شرط‌ها زمانی است که تیم از دور رقابت خارج می‌شود،

صرف‌نظر از وقت اضافه بازی. تیمی که برنده فینال شود بهترین تیم قاره شناخته می‌شود.

قانون Dead Heat اعمال می‌شود.

شرط‌ های قبل از شروع بازی (Antepost)رسیدن به مرحله پلی‌آف:

شرط‌های بسته شده روی چهار تیمی که به مرحله‌ی پلی‌آف صعود کنند

به‌عنوان برنده‌ی این شرط‌ها ثبت خواهند شد.

اما، به‌طور مثال تیم‌هایی که جواز صعود به‌طور اتوماتیک و تیم‌هایی که جز ۴ تیم راه یافته به مرحله حذفی نیستند بازنده هستند.

پیش بینی جایگاه تیم:

شرط‌ها با توجه به جایگاه نهایی اعلام شده در پایان فصل ثبت نتیجه خواهد شد.

سقوط به دسته‌ی پایین‌تر (Relegation)

چنانچه تیمی قبل از شروع فصل از لیگ حذف شود، تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد.

هندیکپ تیم برنده‌ی فصل:

زمانی که امتیازات هندیکپ به جمع امتیاز تیم‌ها در پایان لیگ اضافه شدند ثبت نتیجه می‌شود.

قانون Dead Heat (تقسیم مبلغ برد به تعداد افراد برنده) اعمال می‌شود (اختلاف گل‌ها محاسبه نمی‌شود).

(شانس دو برابر – پیش بینی گل‌ – شرط – پنالتی – هندیکپ – لیگ – شرط پلی آف – مربی )

برنده‌ی گروه:

نتایج بر اساس جایگاه تیم در جدول گروهی و در پایان بازی‌های گروهی مشخص می‌شوند.

در مواقعی که دو یا چند تیم در یک جایگاه قرار بگیرند، قانون dead heat بر اساس قوانین رسمی این رقابت‌ها اعمال خواهد شد

و امکان انجام بازی‌های حذفی یا دیگر موارد توسط تیم مربوطه نخواهد بود.

شرط‌ها در صورتی محاسبه می‌شوند که تیم منتخب تمامی بازی‌های گروهی را تکمیل کند.

در مورد لیگ‌های آمریکای جنوبی زمانی که امتیاز تیم‌ها مساوی شده باش

در این صورت بازی‌های حذفی برگزار می‌شوند، که بر اساس آن برنده‌ی بازی‌های حذفی، برنده‌ی لیگ معرفی می‌شود.

برترین گلزن:

برای این نوع تنها گل‌هایی که در گروه مشخص شده زده شده‌اند، معتبر هستند.

صرف‌نظر از این‌که بازیکن در چه تیمی بازی کرده باشد و گل‌ها را به ثمر رسانده باشد.

اگر نام تیم در کنار بازیکن ذکر شده باشد،

تنها جهت اطلاع است که بازیکن در چه تیمی بازی می‌کند.

تنها گل‌های لیگ محاسبه می‌شوند، گل به خودی، همچنین گل‌های پلی آف، حساب نمی‌شوند

و قانون dead heat اعمال می‌شود.

(شانس دو برابر – پیش بینی گل‌ – شرط – پنالتی – هندیکپ – لیگ – شرط پلی آف – مربی )

شرط‌های بازی‌های فصلی/ مجموع امتیازات تیم‌ها:

اگر هر یک از تیم‌ها تمام بازی‌های تعیین شده را تکمیل نکنند،

تمامی شرط‌های بازی‌های فصلی و مجموع امتیازات مربوطه صرف‌نظر از برد یا باختشان لغو خواهند شد.

سرمربی دائمی بعدی (Next Permanent Manager):

شرط‌ها بر اساس سرمربی بعدی که رسما توسط باشگاه معرفی می‌شود، ثبت نتیجه خواهد شد.

مربی و یا سرمربی‌های موقت محسوب نمی‌شوند

درصورتی‌که شخص انتخاب شده مربی خطاب نشود در این صورت بر اساس شخصی که ترکیب اصلی را بچیند ثبت می‌شود.

مربیانی که تا پایان فصل از مربی‌گری برکنار شوند:

پایان فصل زمانی است که بازی‌های تعیین‌شده لیگ که شامل بازی‌های حذفی نیز است کامل شده باشد.

مربی بعدی که از مربی‌گری برکنار شود:

اگر هیچ مربی تا پایان بازی‌های لیگ از مربی‌گری برکنار نشود

(بازی‌های حذفی نیز محاسبه می‌‎شود)

در آن صورت گزینه‌ی شرط “هیچ مربی برکنار نخواهد شد” گزینه برنده خواهد بود.

(شانس دو برابر – پیش بینی گل‌ – شرط – پنالتی – هندیکپ – لیگ – شرط پلی آف – مربی ) هندیکپ

درباره‌ی enfejar

حتما ببینید

سایت های شرط بندی برای بت بازهای ایرانی

سایت های شرط بندی برای بت بازهای ایرانی

معرفی و بررسی امکانات بهترین سایت های شرط بندی برای بت بازهای ایرانی با راه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *